Stimate Doamne, Stimati Domni,
in baza dispozitiilor din Statutul Asociatiei Boxer Club Carpatia, Consiliul Director convoaca Adunarea Genera Ordinara BCC la data de 20.03.2021, ora 10.00, la sediul asociatiei: Oradea str. Hategului nr. 39.

Ordinea de zi propusa:

  • Prezentarea raportului de activitate BCC pe pentru anul 2020
  • Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercitiulfinanciar al anului 2020
  • Aprobarea bilantului financiar – contabil 2020
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
  • Diverse

In conformitate cu Statutul BCC, Adunarea Generala se compune din membrii cu cotizatia la zi platita. Accesul in sala este permis numai membrilor BCC

01.03.2021

Presedinte
Csatari Andrea